Krzysztof Dzięgielewski

KRZYSZTOF RYSZARD DZIĘGIELEWSKI

Data urodzenia: 6 Maj 1961, Łódź
Stan cywilny: żonaty (Żona Małgorzata), jedna córka Dobromiła

Wykształcenie:
1968-1976 - Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi
1976-1980 - IV liceum Ogólnokształcące w Łodzi - profil biologiczno-chemiczny
1981-1987 - Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi
1988-1990 - I° Specjalizacji z okulistyki (Klinika Chorób Oczu AM w Łodzi)
1990-1993 - II° Specjalizacji z okulistyki (Klinika Chorób Oczu AM w Łodzi)
1995 - tytuł doktora nauk medycznych na podstawie obrony pracy doktorskiej "Ocena czynników wpływających na wyniki witrektomii wykonywanej przez część płaską ciała rzęskowego z powodu powikłań ocznych cukrzycy"; Promotor: Prof. dr hab. med Jerzy Nawrocki

Doświadczenie zawodowe:
1987-1988 - asystent stażysta Kliniki Chorób Oczu AM w Łodzi
1988-1995 - asystent i starszy asystent Kliniki Chorób Oczu AM w Łodzi
1995-2004 - adiunkt Kliniki Chorób Oczu AM w Łodzi
1990-2003 - konsultant Regionalnej Poradni Chorób Metabolicznych i Przemiany Materii w Łodzi
1990-2000 - konsultant-okulista IV SKAM Chorób Dzieci w Łodzi przy ul. Spornej
1995-2004 - kierownik specjalizacji I° dla 5 lekarzy, II° dla 3 lekarzy specjalizujących się w okulistyce
1990 - prywatna praktyka okulistyczna
2003 - współzałożyciel i współwłaściciel Kliniki Okulistycznej "Jasne Błonia" w Łodzi

Stypendia i wyjazdy naukowe:
1997, 1998 - trzymiesięczne stypendia Fundacji Janineum w Wiedniu - pobyty w klinice AKH Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu; Opiekun - Prof.M. Velikay-Parel
1999,2000 - dwutygodniowe pobyty w Rudolfstiftung Krankenhaus w Wiedniu; Opiekun - Prof. S. Binder
2004 - pobyt w klinikach okulistycznych w Indiach (Chennai i Delhi)
2004 - tygodniowy staż w Tagesklinik w Bremie; Opiekun - Prof. K. Lucke

Autor i współautor 24 publikacji w pismach krajowych i zagranicznych i uczestnik 40 zjazdów w kraju i za granicą
Członek: Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego, Amerykańskiej Akademii Okulistycznej, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Witreoretinalnych, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

nasi partnerzy